โครงการประกวดหนังสั้น

My Third Place

Short film contest

รอบแรก

คณะกรรมการจะคัดเลือก 20 ผลงานจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เพื่อเข้ารอบต่อไป

รอบสอง

1. เจ้าของผลงานทั้ง 20 ทีม จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 ทีม
2. เจ้าของผลงานทั้ง 5 ทีม จะได้เข้าร่วม Workshop กับคณะกรรมการ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำ Storyboard ไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ด้วยงบประมาณทีมละ 30,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

รอบสุดท้าย

1. ผลงานทั้ง 5 เรื่องจะถูกนำไปแพร่ภาพบนสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการโหวต เพื่อเก็บคะแนน Popular voteโดยคะแนนโหวตจะนับจาก ยอด Like และ Share เพื่อหาทีมที่ผลงานได้รับคะแนนโหวตสูงสุด
2. เจ้าของผลงานทั้ง 5 ทีม จะได้ร่วมพิธีประกาศรางวัล ของโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “My Third Place” เพื่อฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote
© 2018 Magnolia Quality Development Corporation Limited
ผลลัพธ์
การยืนยัน