โครงการประกวดหนังสั้น

My Third Place

Short film contest

Fuji TV

“Further shifts for more changes”
สถานีโทรทัศน์เอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รวมทั้งกิจกรรมของสถานีที่ สร้างสัมพันธ์กับผู้ชมหรือประชาชนและเยี่ยมชมสถานี หรือร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางสถานีได้

TV asahi

“The Japanese Educational Television Company”
ทีวีอะซะฮิคอร์เปอร์เรชันเริ่มออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2500 ภายใต้ชื่อ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่ง พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นทีวีอะซะฮิจนถึงปัจจุบัน

Daikanyama t-site

“Lifestyle Navigation”
A Library in the Woods
ร้านหนังสือ, ร้านภาพยนตร์, ร้านเพลง, บริการนักท่องเที่ยว, โซนดูแลสัตว์เลี้ยง, โซนเด็ก, บริเวณที่ชาร์ตจักรยานไฟฟ้า, ร้านจาหน่ายกล้องและอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ, ร้านอาหาร

la kagu

“Revalue”
มองคุณค่าและคงไว้ซึ่ง “สิ่งที่มีมาแต่เดิม” และ “ให้ความสาคัญจากสิ่งนี้” ผ่านการปรับปรุงพื้นที่โกดังเก็บหนังสือของโรงพิมพ์โดยคงการตกแต่ง แบบเดิมของโกดังไว้และตกแต่งเพิ่มเติมภายนอกบางส่วนโดยเฉพาะพื้นไม้ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมกันเป็นขั้นบันไดไปยังชั้น 2
เสื้อผ้า,อาหาร,ที่อยู่อาศัย,ความรู้,เครื่องเรื่อน,เบ็ดเตล็ด,พื้นที่จัดอบรม, พื้นที่จัดกิจกรรม Workshopและพื้นที่จัดแสดงโชว์กิจกรรม
ผลงานของทีมที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตอีกครั้งโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อนำไปเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนสื่อออนไลน์และสื่อบนรถไฟฟ้า
ผลลัพธ์
การยืนยัน