โครงการประกวดหนังสั้น

My Third Place

Short film contest

เงื่อนไขการแข่งขัน

1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถรวมทีม สูงสุดไม่เกิน 4 คน ต่อ 1 ทีม
2. ส่งผลงานในรูปแบบ Storyboard สำหรับภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามหัวข้อที่กำหนด
3. 1 ทีมสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่โครงการใดใดทั้งสิ้น

คุณสมบัติทีมผู้ร่วมสมัคร

1. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด สมาชิกในทีมต้องมีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่นหรือเคยผ่านการส่งประกวดที่โครงการใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีการสมัคร

1. สมัครได้ที่คณะมหาวิทยาลัยหรือชมรมที่เข้าร่วมโครงการหรือดาวน์โหลดรายละเอียดและกติกาการแข่งขันได้ที่ www.whizdom101bangkok.com โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. ส่งผลงาน Storyboard ที่มีความยาวไม่เกิน 3 นาที ( ในกรณีที่ถ่ายทำและตัดต่อจริง ) โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
3. ส่งผลงานได้ที่คณะมหาวิทยาลัยหรือชมรมที่เข้าร่วมโครงการ และ www.whizdom101bangkok.com
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2561
4. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/whizdom101 หรือติดต่อที่เบอร์ 097-2827376 (คุณแพรว)

รางวัลของโครงการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ทีมที่ชนะเลิศจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ในเดือนกันยายน
อีกทั้งผลงานของทีมที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตอีกครั้งโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อนำไปเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนสื่อออนไลน์และสื่อบนรถไฟฟ้า

รางวัล Popular Vote

ทีมที่ผลงานได้รับการโหวตสูงสุด จะได้รับรางวัล Popular Vote โดยได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ในเดือนกันยายน
หมายเหตุ
1. รางวัลทีมชนะเลิศ และทีมชนะรางวัล Popular Vote สูงสุดทีมละ 4 คน รวมมูลค่าของรางวัลสูงสุด 520,000 บาท
2. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าเท่ากัน
4. วัน เวลา ที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. กิจกรรมทั้งหมดของโครงการ มีการส่งภาพให้สื่อมวลชนนำไปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง
8. พนักงานของบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัท Pixel Serum จำกัด และ บริษัท Hubvisor จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกวดนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/whizdom101 หรือ โทร. 097-2827376 (คุณแพรว)
ผลลัพธ์
การยืนยัน